Task Runner là gì?

Task Runner
Đúng như tên gọi của nó, task runner là các chương trình giúp bạn run các task một cách tự động dựa trên một hoặc nhiều điều kiện nào đó hoặc run thủ công do do chính bạn trigger.

Đăng ký nhận email từ 12bit.vn

Để không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì hay ho.

Bình luận

Hỗ trợ markdown