Task Runner là gì?

Đúng như tên gọi của nó, task runner là các chương trình giúp bạn run các task một cách tự động dựa trên một hoặc nhiều điều kiện nào đó hoặc run thủ công do do chính bạn trigger.

Sửa lần cuối bởi Duoc Nguyen vào ngày 16-04-2019: xem commit, bài lỗi? sửa ngay
Cảm ơn các bạn đã đóng góp vào bài viết này:
Duoc Nguyen

Đăng ký nhận email từ 12bit.vn

Để không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì hay ho.

Bình luận

Hỗ trợ markdown