npx là gì

npx
là một công cụ giúp bạn execute các package từ npm registry một cách đơn giản và nhanh chóng.

Cài đặt

npm install -g npx

Ví dụ

Run package của riêng project

$ npm i -D webpack
$ npx webpack ...

Run package mà không cần cài

$ npm rm webpack
$ npx webpack -- ...
$ cat package.json
...webpack not in "devDependencies"...

Run package từ GitHub

$ npx github:piuccio/cowsay
...or...
$ npx git+ssh://my.hosted.git:cowsay.git#semver:^1
...etc...

Tham khảo

  1. On GitHub
  2. Introducing npx: an npm package runner
  3. How to use npx: the npm package runner
  4. An introduction to npx, the npm package runner

Đăng ký nhận email từ 12bit.vn

Để không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì hay ho.